Heureka.sk - nákupný radca


Poradňa Interaktívne hračky

Ako vybrať interaktívnu hračku?

Pri výbere interaktívnej hračky berieme do úvahy predovšetkým vek dieťaťa, pre ktoré hračku vyberáme. Chceme jednoduchú hračku pre bábätko či batoľa, alebo zložitejšie a sofistikovanejšie pre staršie dieťa? Aký hľadáme typ hračky - má byť primárne výukové, plyšák na hranie aj maznanie alebo hračka do vody? Ďalším dôležitým rozhodovacím bodom je pochopiteľne cenové rozpätie. 
 
 

Hračky pre deti do 1 roku veku

 
Hračky podporujúce zmyslové vnímanie a objavovanie.
Hračky do jedného roku veku dieťaťa pomáhajú rozvíjať zmysly, najmä potom zrak, sluch a hmat. Ponúkajú mnoho podnetov a podporujú prirodzenú zvedavosť. Zvukové efekty môžu buď zámerne dieťa stimulovať k objavovaniu a k hre, alebo naopak dieťa tlmiť v aktivitách a navodzovať pocit bezpečia v prípade hračiek na zaspávanie, ktoré po stlačení príslušného tlačidla hrajú uspávanky. 
 
 

Hračky pro batoľatá

 
Hračky pre rozvoj učenia a motorických zručností
Hračky od jedného roku veku predstavujú skupinu hračiek rozvíjajúce u detí nielen zmysly a motoriku, ale aj pamäť. Najčastejšie sa deti pomocou takýchto interaktívnych hračiek učia tvary, farby, čísla a zvuky zvierat a objavujú príčiny a dôsledky, akciu a reakciu.
 
 

Hračky pre predškolákov

 
Hračky pre deti v škôlke a predškolákov ponúkajú sofistikovanejšiu formu zábavy a možnosť riešiť zložitejšie problémy.
Hračky zaujmú pomocou hry na niečo, starostlivosťou o niekoho alebo riešením logických úloh primeraných veku dieťaťa. Hry rozvíjajú bežné zručnosti, pri starostlivosti o interaktívne zvieratko aj empatiu, zodpovednosť a v prípade logických úloh pripravujú dieťa na nástup do školy. 
 
 

Hračky pre školákov

 
Interaktívne hračky pre školské deti predstavujú sofistikované hračky, ktoré reagujú na pokyny udeľované hlasom alebo za pomoci diaľkového ovládania.
Interaktívne hračky pre deti od 6 rokov majú prebúdzať záujem dieťaťa o vedu a moderné technológie. Niektoré z hračiek sú vybavené diaľkovým ovládaním, iné zase majú schopnosť sa učiť, naučené si pamätať a na základe zapamätávaného potom meniť svoje reakcie. Deti sa pomocou týchto interaktívnych hračiek učia, aký dopad môže mať ich pokyn - či už ide o ovládanie pohybu hračky alebo poznanie, že naše rokovania a záujem o druhé môže priamo ovplyvňovať správanie a konanie druhých.
 
 

Hračky výukové

 
Medzi výukové hračky radíme najčastejšie detské tablety, počítače a smartphony.
Detská elektronika sa snaží priblížiť deťom svet dospelých. Deti vidia u rodičov mobily, smartphony, tablety a rady sa hrajú s rovnakými alebo podobnými predmetmi. Detské verzie spotrebnej elektroniky sú dostupné v mnohých verziách a čo do zložitosti odstupňované podľa veku detského spotrebiteľa tak, aby ponúkali vždy to, čo v danom veku dieťa môže najviac zaujímať a čím je v tejto oblasti najlepšie rozvíjať. 
 

Hračky multifunkčné

 
Ide najmä o hračky typu dva a viac v jednom.
Multifunkčné hračky sú také hračky, ktoré je možné používať rôznymi spôsobmi - napríklad chodidlo, z ktorého sa po prekoteniu stane hrací pultík, alebo kocky, z ktorých práve tak možno stavať veže ako aj pomocou nich rozpoznávať zvuky. 
 

Interaktívne hračky plyšové

 
Plyšové interaktívne hračky predstavujú typ hračiek, ktorý v sebe spája uspokojovanie túžby po dotyku s túžbou po získavanie informácií.
Interaktívne plyšové hračky sa v posledných rokoch držia na špičke obľúbenosti práve pre svoju univerzálnosť - sú ako k pomaznaniu, tak k poznávaniu. Ide obvykle o plyšové hračky, ktoré po stlačení určitého bodu svietia, blikajú alebo vydávajú rôzne zvuky, alebo o hračky, ktoré vykazujú určité potreby, na ktoré má dieťa reagovať.
 
Hračky volíme starostlivo s ohľadom na vek a individuálne schopnosti a záujmy dieťaťa.
 
Porovnať interaktívne hračky